شرکت آلفا صنعت پارس جهت پیشبرد پروژه های تحقیقاتی در زمینه تولید پایه های بتنی نسل جدید، برای اولین بار در کشور با حضور نمایندگان محترم شرکت توانیر جناب آقایان  مهندس نظافتی و مهندس خودسیانی و نمایندگان محترم پژوهشگاه نیرو جناب آقایان مهندس رهنورد و مهندس ذکاوتی و مدیریت شرکت آلفا صنعت پارس جناب آقای مهندس صومعی و کارشناس فنی این شرکت جناب آقای مهندس اجلالی و پرسنل زحمتکش تولید، اقدام به تولید پایه بتنی پیش تنیده سایز 1200-12 با نام تجاری آلفا بتن نموده است.
شایان ذکر است که پایه های بتنی پیش تنیده مطابق با استانداردهای روز جهانی بوده و جایگزین مناسبی برای پایه های بتنی مسلح شده با میلگرد می باشد. از مهمترین مزایای پایه های بتنی پیش تنیده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-افزایش خواص مکانیکی (افزایش مقاومت کششی و بهبود حالت ارتجاعی)
-اقتصادی بودن نسبت به پایه های بتنی مسلح با میلگرد
-کاهش ابعاد و اوزان با حفظ رعایت خواص مکانیکی پایه

عکس های تولید پایه اچ پیش تنیده در محل کارخانه شرکت آلفا صنعت پارس