بر اساس آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 95/7/17 و دعوتنامة شماره  463 - 103مورخ17 / 7/ 95 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 10 / 8/ 95 با حضور 88  نفر از اعضا و یا نمایندگان آنها تشکیل و پس از اعلام رسمیت توسط رئیس هیئت مدیره انجمن و خیر مقدم توسط دبیر انجمن آقای حسین حق بیان، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر با آرای حاضران اقدام گردید:

•    محمدرضا صومعی (آلفا کابل) رئیس
•    حسین محمدیان (افلاک الکتریک ) نایب رئیس
•    پیمان صحرایی (الماس کاران فنآور)  منشی
•    حسین بابا پور (سپهر سیم خراسان)  ناظر اول
•    طاهر محمدی اقدم (پیام افشان پیرانشهر)  ناظر دوم

دبیر انجمن
دبیر انجمن.jpg
بازرس
بازرس.jpg
مدیر مالی
مدیرمالی.jpg
به دنبال آن دستور جلسه قرائت و نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شد:
ابتدا رئیس هیئت مدیره انجمن، جناب آقای شکرریز گزارشی از عملکرد هیئت مدیره در سال  1394 ارایه نمودند و گزارش مالی و ترازنامه سال 1394 انجمن توسط مدیر مالی جناب آقای کوروش شفیعی به آگاهی حاضرین رسید و مورد تصویب حضار و بازرس قانونی انجمن جناب آقای سعید قاسمی قرار گرفت.
سپس کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس به شرح زیر اعلام آمادگی نمودند و رأی گیری از حاضرین صورت گرفت، نتیجه رأی گیری به شرح زیر است:
1-مسعود پاکدل  (کابل البرز)  75 رأی
2-رضا شیشه بری (شیرکوه) 45 رأی
3-علی صالحی زاده (کابل کمان) 41 رأی
4-محمد افشار نژاد (الکتریک خراسان) 39 رأی
5- علی معتضدی (در پلاست پویا) 33 رأ ی
6- سیروس اقلیمی (سیم لاکی کاشان) 31 رأی
7-سید جلال الدین رضوانی نژاد  (شهید قندی) 31 رأی
8-فرزاد نیکنام فر (سیمند کابل) 27 رأی
 9-سلمان ملا سلمانی  (کاوه تک) 22 رأی
10-امید خسروی  (پارسان) 18 رأی
11-محمد باقری  (خودرو کابل ایرانیان) 14 رأی
و بازرسین:
امیر فولادی  (سیمکان)  37 رأی  بازرس اصلی انجمن
پیمان صحرایی (الماس کاران فناوری)  28 رای  بازرس علی البدل انجمن
آرش خیلی (کیان کابل یزد) 20 رای
جلسه در ساعت 14 پایان یافت و از میهمانان برای صرف نهار پذیرایی به عمل آمد.