تولید شرکت های بزرگ آلومینیوم کشور در 3 ماهه نخست 97 با رشد بیش از 10.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شد.
شرکت های ایرالکو، المهدی و هرمزال از ابتدای فروردین تا پایان خرداد، 91 هزار و 379 تن آلومینیوم (خالص، بیلت، آلیاژ، ئی سی و براده) تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 82 هزار و 605 تن بود.
از این میزان، شرکت های «ایرالکو» 45 هزار و 223 تن، «هرمزال» 28 هزار و 378 تن و «المهدی» 17 هزار و 778 تن آلومینیوم تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی 3 ماهه امسال، 215 هزار و 774 تن «بوکسیت»، 105 هزار و 103 تن «هیدرات آلومینیوم» 61 هزار و 825 تن«پودر آلومینا» و 36 هزار و 294 تن «آهک» تولید کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (196 هزار و 291 تن بوکسیت، 103هزار و 983 تن هیدرات آلومینیوم، 61 هزار و 923 تن پودر آلومینا و 35 هزار و 995 تن آهک)، به ترتیب 10 درصد افزایش،، یک درصد افزایش، یک دهم درصد کاهش و یک درصد افزایش یافت.
منبع: ماین نیوز