قیمت میلگرد 18 آجدار در بورس تهران 50,500 ریال
قیمت میلگرد 16 آجدار در بورس تهران 50,500 ریال
قیمت میلگرد 14 آجدار در بورس تهران 50,500 ریال
قیمت میلگرد 8 آجدار در بورس تهران 53,000 ریال
قیمت میلگرد 8 ساده در بورس تهران 49,300 ریال
قیمت میلگرد 6.5 ساده در بورس تهران 60,000 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ 06:06:12