قیمت میلگرد 18 آجدار در بورس تهران 129,000 ریال
قیمت میلگرد 16 آجدار در بورس تهران 129,000 ریال
قیمت میلگرد 14 آجدار در بورس تهران 129,500 ریال
قیمت میلگرد 8 آجدار در بورس تهران 70,000 ریال
قیمت میلگرد 8 ساده در بورس تهران 49,300 ریال
قیمت میلگرد 6.5 ساده در بورس تهران 67,000 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۷/۱۵ 07:14:25