قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 1,794.00 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 228,302 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) 0 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ 06:06:12