قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 1,640.00 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 290,343 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) 0 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۴/۲۵ 06:34:03