قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 1,741.50 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 448,514 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) 0 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۷/۱۵ 07:14:25