پیرو جلسات کمیته فنی بررسی سیم و کابل غیر استاندارد در انجمن، بازدید از سطح بازار در روز سه شنبه مورخ 25/3/95 صورت پذیرفت. این گشت مشترک با محوریت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران و نمایندگانی از سازمان استاندارد استان تهران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی استان تهران، اتحادیه صنف الکتریک انجام شد.
در این گشت از چند واحد صنفی بازدید به عمل آمد و محصولاتی که فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد بودند شناسایی شده و صورتجلسه تنظیم، تا متخلفین مراتب قانونی را طی نمایند.