به گزارش ماین نیوز، شرکت های فولاد ساز کشور از ماه فروردین تا پایان تیر سال جاری، 6 میلیون و 60 هزار و 578 تن فولاد خام تولید کردند. اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 5 میلیون و 872 هزار و 828 تن بود.
در این میان، شرکت های بزرگ فولاد ساز شامل «فولاد مبارکه» بیش از یک میلیون و 829 هزار تن، «فولاد خوزستان» یک میلیون و 176 هزار تن، «ذوب آهن اصفهان» 829 هزار و 230 تن، «فولاد هرمزگان» 356 هزار تن، «سبا» 229 هزار و 842 تن، «فولاد خراسان» 198 هزار و 950 تن، «فولاد آلیاژی ایران» 118 هزار و 983 تن و نیز «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» 11 هزار و 287 تن فولاد خام تولید کردند.
علاوه بر این 4 ماه نخست سال جاری، 5 میلیون و 410 هزار و 658 تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گالوانیزه خودرو، ورق گرم، لوله و غیره) در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 94 (5 میلیون و 485 هزار و 790 تن)، حاکی از کاهش حدود 1.4 درصدی است.
شرکت های فولادی در تیرماه 95، یک میلیون و 359 هزار و 592 تن «فولاد خام» و یک میلیون و 370 هزار و 435 تن انواع «محصولات فولادی» تولید کردند که این میزان تولید در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 94 (یک میلیون و 366 هزار و 56 تن فولاد خام و یک میلیون و 383 هزار و 788 تن محصولات فولادی)، به ترتیب حدود 47 صدم درصد و یک درصد کاهش یافت.