پرمیوم های جهانی آلومینیوم در یک سال گذشته افت قابل توجهی داشته است و حتی پرمیوم تحویل آلومینیوم در بنادر مربوط به بورس فلزات لندن به 50 دلار هم رسیده است.
باشگاه آلومینیوم‌‌‌: مدتی است که با بررسی قیمت آلومینیوم و پرمیوم های اعمال شده در بازار جهانی  و مقایسه آن با فرمول مصوب ارائه آلومینیوم در بورس کالا متوجه قیمت بالاتر ارائه آلومینیوم داخلی می شویم.
طبق شنیده ها از ستاد تنظیم بازار، با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط سندیکای صنایع آلومینیوم ایران‌ و مکاتبات و پیگیری های این سندیکا، براساس مستندات ارایه شده در مورد قیمت ها و پرمیوم های جهانی آلومینیوم، فرمول قیمت گذاری پرمیوم آلومینیوم در بورس کالا تعدیل و از 250 دلار به 150 دلار تقلیل یافته است؛ همچنین گفته می شود مصوبه مزبور جهت اجراء به مدیریت بورس کالا ابلاغ شده است.
پیش بینی می گردد پس از اعمال این مصوبه قیمت آلومینیوم در بازار ایران تا 350 تومان به ازای هر کیلو کاهش پیدا کند.