از ابتدای اسفند ماه قیمت های جهانی آلومینیوم افت 10 درصدی داشته است اما به لطف افزایش نرخ دلار آزاد در محدوده بالای 5 هزار تومان، به نظر می رسد نرخ فعلی فروش محصولات افت قابل توجهی نسبت به اسفندماه 96 نداشته باشد.
به گزارش ماین نیوز، شرکت آلومینیوم ایران با نماد "فایرا" در حالی گزارش فعالیت ماهانه اسفند ماه را منتشر کرده که قیمت جهانی آلومینیوم از ابتدای همین ماه روند نزولی را در پیش گرفته است.
دو نمودار زیر نشان دهنده افزایش نرخ فروش محصولات شرکت در سال 96 به تبع افزایش قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن است.

دنده معکوس فایرادر سرازیری بازارهای جهانی.png

همانطور که در نمودار مشاهده می شود از ابتدای اسفند ماه قیمت های جهانی آلومینیوم افت 10 درصدی داشته است اما به لطف افزایش نرخ دلار آزاد در محدوده بالای 5 هزار تومان، به نظر می رسد نرخ فعلی فروش محصولات افت قابل توجهی نسبت به اسفندماه نداشته باشد.

001دنده معکوس فایرادر سرازیری بازارهای جهانی.png

منبع: ماین نیوز