بنام خدا
یکی از قدیمی‌ترین صنایعی که در کشور عزیزمان با قدمت حدود هفتاد سال در حال فعالیت و تولید است، پایه‌سازان بتنی برق ایران با حدود 130 کارخانه فعال می‌باشد.
با همت جمعی از مدیران این صنعت در تاریخ دهم مهر هزار و چهارصد اولین همایش برگزار شد که با رای اکثریت آقایان مهندسین عمرانی ، صومعی ، مظفری ، فریدونی ، مدرسی ، ولی‌نژاد و سقاپور بعنوان اولین اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند و ایشان آقای دانشورکار را بعنوان دبیر برگزیدند.
با همت ایشان و سایر اعضا نهایتا در تاریخ 28 دی هزار و چهارصد دفتر مرکزی انجمن پایه‌سازان بتنی برق ایران افتتاح شد.