امـروز جمعه, 13 شهریور 1394

مزايای بكارگيری كابل خودنگهدار

همانطور که اشاره شد استفاده از کابل خود نگهداری دارای مزیت هایی
می باشد که در فهرست زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود :
- کاهش قطع برق و تداوم انرژی رسانی
- کاهش انرژی های توزیع نشده
- امکان استفاده در معابر باریک و حفظ ایمنی افراد در زمان بهره برداری
- کاهش استفاده غیر مجاز از برق معابر و جلوگیری از سرقت انرژی برق
- عدم نیاز به شاخه زنی و قطع درختان
- کاهش خسارت های ناشی از آتش سوزی در مناطق پر درخت
- مقاوم بودن در برابر خوردگی و افزایش عمر خطوط
- دارای توجیه اقتصادی برای جایگزینی با هادی مسی

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مزایای کابل خود نگهدار