- بازارآلومینیوم که طی سال های اخیر از رونق چندانی برخوردار نبود از اواسط سال گذشته در بورس کالا  جان گرفت و معاملات چشم‌گیری را به ویژه طی یک ماه اخیر شاهد بود.
به گزارش ماین نیوز، مصرف آلومینیوم طی سال‌های گذشته به‌دلیل توقف در پروژه‌های عمرانی متوقف شده و حتی در برخی از مقاطع کاهش یافته است. در نتیجه کاهش مصرف آلومینیوم در کشور، میزان معاملات این فلز با افت قابل توجهی مواجه شده است. به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال 1395 کمتر از یک سوم از عرضه آلومینیوم در بورس کالا معامله شد و به فروش رفت. از این رو، آلومینیوم با مازاد محصول مواجه شده بود. در عین حال چندین بار فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم دچار تغییر شد و هر بار یکی از دو طرف معامله به فرمول‌های قیمت‌گذاری اعتراض می‌کرد.
با این حال از نیمه دوم سال 95 شرایط برای بازار آلومینیوم اندکی تغییر کرد، به ویژه از ابتدای سال 1396 و در ماه فروردین، به‌نظر می‌رسد که معاملات آلومینیوم در حال خارج شدن از حالت رکود است. نمودار 1 نشان می‌دهد که طی فروردین بیش از 19 هزار تن محصول آلومینیومی اعم از بیلت و شمش اولیه در بورس کالا عرضه شد که در مقابل آن بیش از 7 هزار و 500 تن تقاضا وجود داشت. اما در نهایت 7 هزار و 400 تن محصول آلومینیوم مورد معامله قرار گرفت و به فروش رفت.
شمش اولیه آلومینیوم بیشترین محصولی بود که عرضه شد و مورد معامله قرار گرفت. این محصول از سوی شرکت‌های آلومینیومی بیش از 14 هزار تن عرضه شد و در عین حال بیش از 7 هزار و 400 تن تقاضا در مورد آن صورت گرفت که در نهایت 7 هزار و 300 تن از آن معامله شد. لازم به‌ذکر است که شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) بیش از 13 هزار تن از عرضه شمش اولیه آلومینیوم را بر عهده داشت و شرکت آلومینیوم المهدی ـ هرمزال تنها هزار تن عرضه کرد.
دیگر محصول عرضه شده آلومینیومی در بورس کالا بیلت بود که تمامی عرضه آن از سوی شرکت ایرالکو انجام گرفت. این شرکت بیش از 4 هزار و 500 تن بیلت را در فروردین ماه روانه بورس کالا کرد. اما این محصول تنها 140 تن تقاضا داشت که در نهایت 100 از آن مورد معامله قرار گرفت و به فروش رفت.
منبع: ماین نیوز