تولید جهانی آلومینیوم با 9 درصد افزایش و مصرف جهانی این فلز با 2 درصد رشد نسبت به سال 2016 به ثبت رسید.
به گزارش ماین نیوز و به نقل از انجمن جهانی آلومینیوم تولید جهانی این فلز در سال گذشته میلادی شاهد رشد 9 درصدی نسبت به سال 2016 بوده و در مجموع 63میلیون و 400هزار تن رسید.
گزارش نشریه منابع و انرژی استرالیا نیز حاکی از افزایش 2 درصدی مصرف جهانی آلومینیوم و مصرف 59 میلیون تن آلومینیوم در سال 2017 بوده و این رشد مصرف را ناشی از افزایش مصرف در چین و آمریکا اعلام کرده است. طی سال 2017مصرف آلومینیوم در آمریکا با 9.6 درصد رشد به 5 میلیون و 600هزار تن رسید این در حالی است که چین نیز که 54 درصد مصرف آلومینیوم جهان را به خود اختصاص داده است مصرف آلومینیوم خود را با رشد 0.9درصدی به حدود 32میلیون تن رساند که عمده آن نیز در بخش خودرو سازی مورد استفاده قرار گرفته است.
از سوی دیگر سازمان مطالعات زمین شناسی آمریکاUSGS گزارش داد: طی سال 2017 چین با مجموع تولید 32میلیون و 600هزار تن آلومینیوم رتبه نخست تولید این فلز را کسب کرده و حدود نیمی از تولیدجهانی آلومینیوم را به خود اختصاص داده است. همچنین به دلیل تولید بالا در چین، آسیا با تولید بیش از 36میلیون تن آلومینیوم توانست بیشترین تولید منطقه ای را به خود اختصاص دهد. پس از آن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس(GCC) با تولید 5میلیون و 100هزا تن آلومینیوم، اروپای شرقی و مرکزی با تولید 4 میلیون تن، آمریکای شمالی با تولید 3میلیون و 950هزار تن، اروپای غربی با 3میلیون و 800هزار تن و اقیانوسیه با یک میلیون و800 هزار تن آلومینیوم تولید کردند.
تولید آلومینیوم در چین از 16 میلیون تن در سال 2010 با رشد چشمگیر به 32 میلیون تن در سال 2017افزایش یافت. این افزایش تولید عمدتا به دلیل تقویت صنایع پایین دستی و رشد مصرف درصنایع به ویژه در صنعت خوردو سازی عنوان شده است. در سال های اخیر دولت این کشور هدف کاهش 4 میلیون تنی ظرفیت تولید آلومنینوم را هدفگذاری کرده تا با مازاد تولید و آلودگی محیط زیست مقابله کند. در نتیجه حدود 30 درصد از ظرفیت کامل تولید آلومینیوم چین تا سال 2018کاهش می یابد. علی رغم کاهش چشمگیر تولید آلومینیوم به دلیل مسائل زیست محیطی طی دو سال اخیر، چین هنوز نخستین تولیدکننده آلومینیوم جهان است.
روسیه دومین کشور برتر تولیدکننده آلومینیوم در جهان است که توانست در سال گذشته میلادی3میلیون و 600هزار تن آلومینیوم تولید کند. اکثر تولید آلومینیوم این کشور از طریق شرکت روسال Rusal تولید می شود. این شرکت از بزرگترین شرکت های تولیدکننده آلومینیوم جهان است که در مسکو قرار دارد.
کانادا با تولید 3میلیون و 21هزار تن آلومینیوم به عنوان سومین کشور تولیدکننده آلومینیوم جهان در سال 2017 به ثبت رسید. هند با 3 میلیون و 200هزار تن، ایالات متحده عربی با 2 میلیون و 600هزار تن، استرالیا با یک میلیون و 490 هزار تن، نروژ با یک میلیون و 220هزار تن، بحرین با 960 هزار تن، ایسلند با 870هزار تن و برزیل با تولید 800هزار تن آلومینیوم در رتبه های چهارم تا دهم تولید آلومینیوم در سال2017 جای گرفتند.
منبع: ماین نیوز