قیمت میلگرد 18 آجدار در بورس تهران 260.000 ریال
قیمت میلگرد 16 آجدار در بورس تهران 260.000 ریال
قیمت میلگرد 14 آجدار در بورس تهران 260.000 ریال
قیمت میلگرد 8 آجدار در بورس تهران 280.000 ریال
قیمت میلگرد 8 ساده در بورس تهران 30.000 ریال
قیمت میلگرد 6.5 ساده در بورس تهران 30.000 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۲/۱۷ 17:08:29