قیمت آلومینیوم در بورس لندن LME 9914.00 دلار
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(ایرالکو) 1.402.901 ریال
قیمت شمش آلومینیوم 1000p/99.8(هرمزال) 1.402.901 ریال
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۲/۱۷ 17:08:29