نظرسنجی


با عنایت به اینکه پیشنهادات و انتقادات شما مشتری گرامی، شرکت را در ارائه محصول با کیفیت بهتر و خدمات مطلوب تر یاری می کند، مستدعی است به سوالات ذیل پاسخ فرمایید.
کیفیت ساخت و عمل آوری پایه
چگونگي استقرار و جابجايي پايه در كارگاه و زمان حمل به مقصد
عملكرد در دوره بهره برداري
انجام بموقع تعهدات و ميزان مسئوليت پذيري
نحوه امحاء توليداتي كه مردود اعلام شده است